DANH MỤC SẢN PHẨM

Ms. Anh Đào

0938.999.450

Ms. Ngọc Yến

0908.706 679

Ms. Huệ

0938 688 393

Bảng giá máy bơm

ĐỐI TÁC - quảng cáo

partner chung chi
may bom luu luong luckypro xgm Máy bơm lưu lượng LuckyPro XGM/7B 4HP

Vui lòng gọi

Còn hàng

may bom luu luong canh dong luckypro xgm Máy bơm lưu lượng LuckyPro XGM/5B 1HP

Vui lòng gọi

Còn hàng

may bom luu luong luckypro xgm Máy bơm lưu lượng LuckyPro XGM/6B 2HP

Vui lòng gọi

Còn hàng

may bom luu luong luckypro xgm Máy bơm lưu lượng LuckyPro XGM/6A 3HP

Vui lòng gọi

Còn hàng

maybomlytampentaxch 0 Máy bơm lưu lượng Pentax CHT 550

Vui lòng gọi

Còn hàng

may bom ly tam pentax ch Máy bơm lưu lượng Pentax CHT 310

Vui lòng gọi

Còn hàng

may bom ly tam pentax ch Máy bơm nước Pentax CH 210

Vui lòng gọi

Còn hàng

may bom luu luong pentax cst Máy bơm lưu lượng CST 300/3

14.640.000

Còn hàng

may bom luu luong pentax cst Máy bơm lưu lượng CST400/3

15.200.000

Còn hàng

may bom luu luong pentax cst Máy bơm lưu lượng CST550/4

14.640.000

Còn hàng

1 2Ms. Anh Đào

0938.999.450

Ms. Ngọc Yến

0908.706 679

Ms. Huệ

0938 688 393

ĐỐI TÁC - quảng cáo

partner chung chi