DANH MỤC SẢN PHẨM

Ms. Anh Đào

0938.999.450

Ms. Ngọc Yến

0908.706 679

Ms. Huệ

0938 688 393

Bảng giá máy bơm

ĐỐI TÁC - quảng cáo

partner chung chi

Giá bán máy bơm chữa cháy, cứu hỏa, PCCC diesel, điện

GiÁ BẢN LẺ MÁY BƠM PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY - BƠM CỨU HỎA 

 

Đầu bơm PCCC cho máy bơm chữa cháy Diesel Pentax

STTMODEL ĐẦU BƠMĐK HÚT XẢCÔNG SUẤT
ĐỘNG CƠ
RÁP VỚI ĐỘNG CƠ HUYNDAI
MODEL ĐỘNG CƠ ĐƠN GIÁ 
BƠM PCCC - BƠM DIEZEL RỜI TRỤC:  ĐẦU BƠM PENTAX ( ITALY)  +  ĐỘNG CƠ DIEZEL 2 POLE
1Giá máy bơm PCCC đầu Pentax
CA50-250C
DN65-DN5020HPD4BB-80HP/4000RPMCall
2Máy bơm chữa cháy đầu Pentax CA50-250BDN65-DN5025HPD4BB-80HP/4000RPMCall
3Đầu bơm rời trục PCCC Pentax CA50-250ADN65-DN5030HPD4BB-80HP/4000RPMCall
4Máy bơm phòng cháy chữa cháy đầu Pentax CA65-250BDN80-DN6540HPD4BB-80HP/4000RPMCall
5Giá máy bơm PCCM đầu Pentax CA65-250ADN80-DN6550HPD4BB-80HP/4000RPMCall
6Máy bơm chữa cháy đầu Pentax CA65-250ADN80-DN6560HP Call
7Máy bơm phòng cháy chữa cháy đầu Pentax CA80-250BDN100-DN8060HPD4BB-80HP/4000RPM      Call
8Giá máy bơm PCCM đầu Pentax CA80-250ADN100-DN8075HPD4BH-100HP/3800RPM      Call
9Máy bơm chữa cháy đầu Pentax CA100-200BDN125-DN10060HPD4BB-80HP/4000RPM      Call
10Máy bơm phòng cháy chữa cháy đầu Pentax CA100-200ADN125-DN10075HPD4BH-100HP/3800RPM      Call
11Giá máy bơm PCCM đầu Pentax CA100-250BDN125-DN100100HPD4DB-130HP/2900RPM      Call
12Máy bơm chữa cháy đầu Pentax CA100-250ADN125-DN100125HPD4DB-130HP/2900RPM      Call
13Máy bơm phòng cháy chữa cháy đầu Pentax CA50-315BDN80-DN5040HPD4BB-80HP/4000RPM      Call
14Giá máy bơm PCCM đầu Pentax CA50-315BDN80-DN5050HPD4BB-80HP/4000RPM      Call
15Máy bơm chữa cháy đầu Pentax CA50-315BDN80-DN5060HPD4BB-80HP/4000RPM      Call
16Máy bơm phòng cháy chữa cháy đầu Pentax CA50-315BDN80-DN5075HPD4BH-100HP/3800RPM      Call
17Giá máy bơm PCCM đầu Pentax CA50-315BDN80-DN50100HPD4DB-130HP/2900RPM     Call
18Máy bơm chữa cháy đầu Pentax CA50-315ADN80-DN5040HPD4BB-80HP/4000RPM      Call
19Máy bơm phòng cháy chữa cháy đầu Pentax CA50-315ADN80-DN5050HPD4BB-80HP/4000RPM     Call
20Giá máy bơm PCCM đầu Pentax CA50-315ADN80-DN5050HPD4BB-80HP/4000RPM      Call
21Máy bơm chữa cháy đầu Pentax CA50-315ADN80-DN5060HPD4BB-80HP/4000RPM      Call
22Máy bơm phòng cháy chữa cháy đầu Pentax CA50-315ADN80-DN5075HPD4BH-100HP/3800RPM      Call
23Máy bơm rời trục PCCC đầu Pentax CA50-315ADN80-DN65100HPD4DB-130HP/2900RPM      Call
24Giá máy bơm PCCM đầu Pentax CA50-315ADN80-DN65125HPD4DB-130HP/2900RPM      Call
25Máy bơm chữa cháy đầu Pentax CA65-315BDN80-DN6560HPD4BB-80HP/4000RPM      Call
26Máy bơm phòng cháy chữa cháy đầu Pentax CA65-315BDN80-DN6575HPD4BH-100HP/3800RPM      Call
27Giá máy bơm PCCM đầu Pentax CA65-315BDN80-DN65100HPD4DB-130HP/2900RPM      Call
28Máy bơm chữa cháy đầu Pentax CA65-315BDN80-DN65125HPD4DB-130HP/2900RPM      Call
29Máy bơm phòng cháy chữa cháy đầu Pentax CA65-315ADN80-DN6575HPD4BH-100HP/3800RPM      Call
30Máy bơm rời trục PCCC đầu Pentax CA65-315ADN80-DN65100HPD4DB-130HP/2900RPM      Call
31Giá máy bơm PCCM đầu Pentax CA65-315ADN80-DN65125HPD4DB-130HP/2900RPM      Call
32Máy bơm chữa cháy đầu Pentax CA65-315ADN80-DN65180HP  
33Máy bơm phòng cháy chữa cháy đầu Pentax CA80-315BDN100-DN8075HPD4BH-100HP/3800RPM      Call
34Giá máy bơm PCCM đầu Pentax CA80-315BDN100-DN80100HPD4DB-130HP/2900RPM      Call
35Máy bơm chữa cháy đầu Pentax CA80-315BDN100-DN80125HPD4DB-130HP/2900RPM      Call
36Máy bơm phòng cháy chữa cháy đầu Pentax CA80-315ADN100-DN80100HPD4DB-130HP/2900RPM      Call

 

 

Máy bơm PCCC/bơm rời trục động cơ điện thương hiệu Pentax

 

STTMODELĐK HÚT XẢCÔNG SUẤTĐƠN GIÁ
MOTIVE
ĐƠN GIÁ SHAKTI
MÁY BƠM PCCC - BƠM ĐIỆN RỜI TRỤC: ĐẦU BƠM PENTAX (ITALY) 2 POLE/50HZ
1Máy bơm PCCC Pentax CA50-250CDN65-DN5020HP   Call   Call
2Giá bơm PCCC Pentax CA50-250BDN65-DN5025HP   Call   Call
3Máy bơm nước PCCC Pentax CA50-250ADN65-DN5030HP   Call   Call
4Máy bơm phòng cháy chữa cháy Pentax CA65-250BDN80-DN6540HP   Call   Call
5Máy bơm PCCC Pentax CA65-250ADN80-DN6550HP   Call   Call
6Giá bơm PCCC Pentax CA80-250BDN100-DN8060HP Call   Call
7Máy bơm nước PCCC Pentax CA80-250ADN100-DN8075HP Call Call
8Máy bơm phòng cháy chữa cháy Pentax CA100-200BDN125-DN10060HP Call   Call
9Máy bơm PCCC Pentax CA100-200ADN125-DN10075HP Call   Call
10Giá bơm PCCC Pentax CA100-250BDN125-DN100100HP Call Call
11Máy bơm nước PCCC Pentax CA100-250ADN125-DN100125HP CallCall
12Máy bơm phòng cháy chữa cháy Pentax CA50-315BDN80-DN5040HP   Call   Call
13Máy bơm PCCC Pentax CA50-315BDN80-DN5050HP Call   Call
14Giá bơm PCCC Pentax CA50-315BDN80-DN5060HP Call   Call
15Máy bơm nước PCCC Pentax CA50-315BDN80-DN5075HP Call Call
16Máy bơm phòng cháy chữa cháy Pentax CA50-315BDN80-DN50100HP Call Call
17Máy bơm PCCC Pentax CA50-315ADN80-DN5040HP   Call   Call
18Giá bơm PCCC Pentax CA50-315ADN80-DN5050HP Call   Call
19Máy bơm nước PCCC Pentax CA50-315ADN80-DN5060HP Call   Call
20Máy bơm phòng cháy chữa cháy Pentax CA50-315ADN80-DN5075HP Call Call
21Máy bơm PCCC Pentax CA50-315ADN80-DN50100HP Call Call
22Giá bơm PCCC Pentax CA50-315ADN80-DN50125HP Call Call
23Máy bơm nước PCCC Pentax CA65-315BDN80-DN6560HPCallCall
24Máy bơm phòng cháy chữa cháy Pentax CA65-315BDN80-DN6575HP Call Call
25Máy bơm PCCC Pentax CA65-315BDN80-DN65100HP Call Call
26Máy bơm nước PCCC Pentax CA65-315BDN80-DN65125HP Call Call
27Máy bơm phòng cháy chữa cháy Pentax CA65-315ADN80-DN6575HPCall Call
28Máy bơm chữa cháy Pentax CA65-315ADN80-DN65100HP Call Call
29Máy bơm PCCC Pentax CA65-315ADN80-DN65125HP Call Call
30Giá bơm PCCC Pentax CA65-315ADN80-DN65150HP Call Call
31Máy bơm nước PCCC Pentax CA80-315BDN100-DN8075HP Call Call
32Máy bơm phòng cháy chữa cháy Pentax CA80-315BDN100-DN80100HP Call Call
33Máy bơm PCCC Pentax CA80-315BDN100-DN80125HP Call Call
34Máy bơm nước PCCC Pentax CA80-315ADN100-DN80100HP Call Call
35Máy bơm phòng cháy chữa cháy Pentax CA80-315ADN100-DN80125HP Call Call
36Máy bơm PCCC Pentax CA80-315ADN100-DN80150HP Call Call
37Giá bơm PCCC Pentax CA80-315ADN100-DN80180HP Call Call
BƠM PCCC - BƠM ĐIỆN RỜI TRỤC: ĐẦU BƠM PENTAX (ITALY) 4 POLE/50HZ
38Máy bơm chữa cháy Pentax CA50-315BDN80-DN505.5HP   Call   Call
39Máy bơm rời trục Pentax CA50-315BDN80-DN507.5HP   Call   Call
40Máy bơm chữa cháy Pentax CA50-315BDN80-DN5010HP   Call   Call
41Máy bơm rời trục Pentax CA50-315ADN80-DN507.5HP   Call   Call
42Máy bơm chữa cháy Pentax CA50-315ADN80-DN5010HP   Call   Call
43Máy bơm rời trục Pentax CA50-315ADN80-DN5015HP   Call   Call
44Máy bơm chữa cháy Pentax CA65-315BDN80-DN657.5HP   Call   Call
45Máy bơm rời trục Pentax CA65-315BDN80-DN6510HP   Call   Call
46Máy bơm chữa cháy Pentax CA65-315BDN80-DN6515HPCall  Call
47Máy bơm rời trục Pentax CA65-315ADN80-DN6510HP   Call   Call
48Máy bơm chữa cháy Pentax CA65-315ADN80-DN6515HP   Call   Call
49Máy bơm rời trục Pentax CA65-315ADN80-DN6520HP   Call   Call
50Máy bơm chữa cháy Pentax CA80-315BDN100-DN807.5HP   Call   Call
51Máy bơm rời trục Pentax CA80-315BDN100-DN8010HP   Call  Call
52Máy bơm chữa cháy Pentax CA80-315BDN100-DN8015HP   Call   Call
53Máy bơm rời trục Pentax CA80-315ADN100-DN8010HP   Call   Call
54Máy bơm chữa cháy Pentax CA80-315ADN100-DN8015HP   Call  Call
55Máy bơm rời trục Pentax CA80-315ADN100-DN8020HP   Call   Call
56Máy bơm chữa cháy Pentax CA100-315BDN125-DN10015HPCall   Call
57Máy bơm rời trục Pentax CA100-315BDN125-DN10020HPCall   Call
58Máy bơm chữa cháy Pentax CA100-315ADN125-DN10015HP  CallCall
59Máy bơm rời trục Pentax CA100-315ADN125-DN10020HP  Call   Call
60Máy bơm nước chữa cháy Pentax CA100-315ADN125-DN10025HP   Call   Call
61Máy bơm rời trục Pentax CA100-400CDN125-DN10020HP Call Call
62Máy bơm nước chữa cháy Pentax CA100-400CDN125-DN10025HP Call Call
63Máy bơm rời trục Pentax CA100-400CDN125-DN10030HP Call Call
64Máy bơm nước chữa cháy Pentax CA100-400BDN125-DN10025HP Call Call
65Giá máy bơm nước PCCC Pentax CA100-400BDN125-DN10030HP Call Call
66Máy bơm nước chữa cháy Pentax CA100-400BDN125-DN10040HP Call Call
67Giá máy bơm nước PCCC Pentax CA100-400ADN125-DN10030HP Call Call
68Máy bơm nước chữa cháy Pentax CA100-400ADN125-DN10040HP Call Call
69Giá máy bơm nước PCCC Pentax CA100-400ADN125-DN10050HP Call Call
70Máy bơm nước chữa cháy Pentax CA150-400BDN200-DN15060HP Call Call
71Giá máy bơm nước PCCC Pentax CA150-400BDN200-DN15075HP Call Call
72Máy bơm nước chữa cháy Pentax CA150-400BDN200-DN150100HP Call Call
73Giá máy bơm nước PCCC Pentax CA150-400ADN200-DN15075HPCall Call
74Máy bơm nước chữa cháy Pentax CA150-400ADN200-DN150100HP Call Call
75Giá máy bơm nước PCCC Pentax  CA150-400ADN200-DN150125HP Call Call

 

 CÔNG TY TNHH THUẬN HIỆP THÀNH

Nhà phân phối máy bơm nước chính hãng giá rẻ, cung cấp máy bơm cho các đại lý trong toàn quốc

 

Địa chỉ: 21/20/77-79 Lê Công Phép, P.An Lạc. Q.Bình Tân, TP HCM

Điện thoại: 0938 999 450 - (028) 6266 0373

Email:  bomhangphu@gmail.com

4 nhận xét

 1. hoàng văn sơn

  bên mình muốn mua myas pccc bằng dầu có sông suất Q=73m3/h trở lên h=80m có giấy tờ chứng nhận đầy dủ co/cq để đảm bảo đăng kiểm về pccc.098862884

  • may bom nuoc

   Chào anh Hoàng Văn Sơn Vâng chúng tôi đã nhận được yêu cầu của anh. Nhân viên chăm sóc khách hàng của hangphu sẽ gọi lại để cung cấp cho anh đầy đủ thông tin nhé Thân mến!

 2. Thanh Thanh Tâm

  Chúng tôi đang tham gia dự án cấp hệ thống PCCC cho chung cư. Vui lòng cho xin báo giá tốt 5 máy bơm diesel PCCC loại 10Hp Thanks

  • May bom

   Vâng, chúng tôi sẽ gọi lại cho anh và cung cấp các thông tin và báo giá cụ thể máy bơm PCCC với giá tốt nhất cho anh nhé Thân mến!

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Ms. Anh Đào

0938.999.450

Ms. Ngọc Yến

0908.706 679

Ms. Huệ

0938 688 393