DANH MỤC SẢN PHẨM

Ms. Phương

0909 576 506

Ms. Đào

0938 999 450

Bơm Thanh Lý

bom giam gia
Bơm bùn lỏng APP 65ADL 51.5 2HP Bơm bùn lỏng APP 65ADL 51.5 2HP

15.800.000

Hết hàng

Bơm bùn lỏng APP 80ADVS 52.2 3HP Bơm bùn lỏng APP 80ADVS 52.2 3HP

16.390.000

Còn hàng

Bơm bùn lỏng APP 80ADL 51.5 2HP Bơm bùn lỏng APP 80ADL 51.5 2HP

17.000.000

Còn hàng

Bơm bùn lỏng APP 80ADL 52.2 3HP Bơm bùn lỏng APP 80ADL 52.2 3HP

19.400.000

Còn hàng

Bơm bùn lỏng APP 80ADVS 53.7 5HP Bơm bùn lỏng APP 80ADVS 53.7 5HP

19.500.000

Còn hàng