Báo giá máy bơm hỏa tiễn thả chìm giếng khoan Pentax mới nhất 2022

Bảng báo giá máy bơm hỏa tiễn thả chìm giếng khoan Pentax 

 

Chúng tôi cung cấp máy bơm hỏa tiễn cho các nhu cầu như: hộ gia đình, phòng trọ, tòa nhà cao tầng, nhà văn phòng, trạm khai thác và xử lý nước ngầm, các công trình xây dựng với chính sách chiết khấu hấp dẫn.

 

Báo giá máy bơm hỏa tiễn Pentax mới nhất 2022

BẢNG GIÁ BƠM  HỎA TIỄN PENTAX (NHẬP KHẨU ITALIA)
(Áp dụng từ 12-02-2020 - Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT 10%)
                 
STT MODEL CÔNG SUẤT
HP
ĐIỆN ÁP ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ LƯU LƯỢNG
Q (m3/h)
CỘT ÁP
H (m)
 ĐƠN GIÁ
CHƯA VAT 
HÌNH MINH HỌA
Bơm chìm giếng Khoan 4 INCH: Guồng bơm PENTAX + ĐỘNG CƠ PENTAX (HOẶC COVERCO) 220/380V - 50HZ
(kiểm tra tồn kho chi tiết motor trước khi báo khách hàng)
252 Hỏa tiễn Pentax 4S 10-07 1 220 60 1.2 - 9.6 46 - 12 10.420.000  
253 Bơm hỏa tiễn Pentax 4ST 24-26 7.5 380 60 3.6 - 24 138 - 13 42.990.000
254 Hỏa tiễn Pentax 4ST 24-34 10 380 60 3.6 - 24 180 - 15 47.400.000
Bơm chìm giếng khoan 4 INCH: Guồng bơm PENTAX + Động cơ PENTAX (HOẶC COVERCO ) 220/380V - 50HZ
SERIE 4L là cánh nhựa mặt chà chịu cát  (kiểm tra tồn kho chi tiết motor trước khi báo khách hàng)
255 Hỏa tiễn Pentax 4L 7/ 06 1 220 60 2,4-9,6 36 - 15 12.300.000  
256 Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 2/ 35 1.5 220 42 0.3-2.1 207 - 114 22,880,000
257 Hỏa tiễn Pentax 4L 3 / 21 1.5 220 42 1.2-3.6 124 - 36 16,930,000
258 Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 4/ 16 1.5 220 42 1.2-5.4 96 - 30 14,320,000
259 Hỏa tiễn Pentax 4L 5/ 13 1.5 220 42 2.4-6 85 - 39 13,340,000
260 Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 7/ 9 1.5 220 60 2.4-9.6 54 - 23 13,100,000
261 Hỏa tiễn Pentax 4L 9/ 7 1.5 220 60 4.8 - 12 44 - 18 12,610,000
262 Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 10 / 5 1.5 220 60 4 - 15 28 - 10 12,730,000
263 Hỏa tiễn Pentax 4L 12 / 4 1.5 220 60 9 - 18 21 - 10 12,080,000
264 Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 16/ 4 1.5 220 60 19-24 20 - 7 14,470,000
265 Hỏa tiễn Pentax 4L 2/ 45 2.0 220 42 0.3 - 2.1 266 - 146 30,090,000
266 Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 3 / 29 2.0 220 42 1.2  - 3.6 171 - 49 19,200,000
267 Hỏa tiễn Pentax 4L 4/ 22 2.0 220 42 1.2 - 5.4 132 - 41 16,580,000
268 Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 5/ 16 2.0 220 42 2.4 - 6 104 - 48 15,000,000
269 Hỏa tiễn Pentax 4L 7/ 13 2.0 220 60 2.4 - 9.6 78 - 33 15,330,000
270 Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 9/ 9 2.0 220 60 4.8 - 12 56 - 23 13,850,000
271 Hỏa tiễn Pentax 4L 10 / 7 2.0 220 60 4 - 15 39 - 14 14,210,000
272 Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 12 / 6 2.0 220 60 9 - 18 32 - 15 13,620,000
273 Hỏa tiễn Pentax 4L 16/ 6 2.0 220 60 19 - 24 30 - 11 16,480,000
274 Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 2/ 68 3.0 220 42 0.3 - 2.1 402 - 221 49,500,000
275 Hỏa tiễn Pentax 4L 3 / 42 3.0 220 42 1.2 - 3.6 248 - 71 31,000,000
276 Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 4/ 33 3.0 220 42 1.2 - 5.4 198 - 62 24,990,000
277 Hỏa tiễn Pentax 4L 5/ 23 3.0 220 42 2.4 - 6 150 - 69 20,400,000
278 Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 7/ 17 3.0 220 60 2.4 - 9.6 102 - 43 19,190,000
279 Hỏa tiễn Pentax 4L 9/ 13 3.0 220 60 4.8 - 12 81 - 33 18,200,000
280 Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 10 / 10 3.0 220 60 4 - 15 56 - 20 18,240,000
281 Hỏa tiễn Pentax 4L 12 / 9 3.0 220 60 9 - 18 47 - 23 18,130,000
282 Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 16/ 9 3.0 220 60 19 - 24 45 - 17 22,000,000
283 Hỏa tiễn Pentax 4L 3 / 56 4.0 380 42 1.2 - 3.6 330 - 95 37,600,000
284 Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 4/ 44 4.0 380 42 1.2 - 5.4 264 - 83 30,900,000
285 Hỏa tiễn Pentax 4L 5/ 31 4.0 380 42 2.4 - 6 202 - 93 23,650,000
286 Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 7/ 23 4.0 380 60 2.4 - 9.6 138 - 58 22,800,000
287 Hỏa tiễn Pentax 4L 9/ 17 4.0 380 60 4.8-12 106 - 43 21,000,000
288 Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 10 / 15 4.0 380 60 4 - 15 84 - 30 22,000,000
289 Hỏa tiễn Pentax 4L 12 / 12 4.0 380 60 9 - 18 63 - 30 20,600,000
290 Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 16/ 13 4.0 380 60 19 - 24 65 - 24 23,710,000
291 Hỏa tiễn Pentax 4L 3/ 70 5.5 380 42 1.2 - 3.6 413 - 119 44,900,000
292 Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 4/ 58 5.5 380 42 1.2 - 5.4 348 - 109 44,500,000
293 Hỏa tiễn Pentax 4L 5/ 42 5.5 380 42 2.4 - 6 273 - 126 33,600,000
294 Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 7/ 31 5.5 380 60 2.4 - 9.6 186 - 78 29,800,000
295 Hỏa tiễn Pentax 4L 9/ 23 5.5 380 60 4.8 - 12 144 - 58 25,410,000
296 Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 10 / 20 5.5 380 60 43936,0 112 - 40 26,900,000
297 Hỏa tiễn Pentax 4L 16/ 17 5.5 380 60 19 - 24 85 - 31 30,390,000
298 Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 5/ 52 7.5 380 42 2.4 - 6 338 - 156 57,440,000
299 Hỏa tiễn Pentax 4L 7/ 42 7.5 380 60 2.4 - 9.6 252 - 105 51,790,000
300 Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 9/ 31 7.5 380 60 4.8 - 12 194 - 78 44,200,000
301 Hỏa tiễn Pentax 4L 10 / 26 7.5 380 60 4 - 15 146 - 52 44,900,000
302 Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 12 / 22 7.5 380 60 9 - 18 116 - 55 43,800,000
303 Hỏa tiễn Pentax 4L 16/ 23 7.5 380 60 19-24 115 - 43 52,240,000
304 Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 5/ 68 10.0 380 42 2.4 - 6 442 - 204 55,270,000
305 Hỏa tiễn Pentax 4L 7/ 56 10.0 380 60 2.4 - 9.6 336 - 140 55,900,000
306 Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 9/ 42 10.0 380 60 4.8 - 12 263 - 105 47,400,000
307 Hỏa tiễn Pentax 4L 10 / 35 10.0 380 60 4 - 15 196 - 70 46,220,000
308 Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 16/ 32 10.0 380 60 19 - 24 160 - 59 56,000,000
Bơm giếng khoan 6 INCH: GUỒNG BƠM PENTAX + ĐỘNG CƠ  COVERCO  380V - 50HZ
SERIE 6L  là cánh nhựa mặt chà chịu cát (kiểm tra tồn kho chi tiết motor trước khi báo khách hàng)
309 Pentax 6L 8/ 14 7.5 380 76 3.6 - 10.8 190 - 42 53,500,000  
310 Bơm Pentax 6L 9/ 13 7.5 380 76 4.8 - 13.2 177 - 49 52,400,000
311 Pentax 6L 14/ 11 7.5 380 76 6 - 18 143 - 70 50,300,000
312 Bơm Pentax 6L 17/ 6 7.5 380 76 9 - 27 93 - 28 47,500,000
313 Pentax 6L 23/ 7 7.5 380 90 12 - 36 82 - 20 47,900,000
314 Bơm Pentax 6L 35/ 4 7.5 380 90 18 - 48 53 - 17 47,200,000
315 Pentax 6L 36 /06 7.5 380 90 18 - 42 59 - 35 49,200,000
316 Bơm Pentax 6L 43/04 7.5 380 90 24 - 54 39 - 20 47,100,000
317 Pentax 6L 8/ 19 10.0 380 76 3.6 - 10.8 258 - 57 60,500,000
318 Bơm Pentax 6L 9/ 18 10.0 380 76 4.8 - 13.2 245 - 63 60,900,000
319 Pentax 6L 12/ 15 10.0 380 76 4.8 - 15.6 233 - 98 58,000,000
320 Bơm Pentax 6L 14/ 14 10.0 380 76 6 - 18 182 - 89 57,200,000
321 Pentax 6L 17/ 9 10.0 380 76 9 - 27 140 - 41 55,000,000
322 Bơm Pentax 6L 23/ 9 10.0 380 90 12 - 36 105 - 26 55,900,000
323 Pentax 6L 35/ 5 10.0 380 90 18 - 48 67 - 22 53,800,000
324 Bơm Pentax 6L 36 /08 10.0 380 90 18 - 42 79 - 46 56,900,000
325 Pentax 6L 43/06 10.0 380 90 24 - 54 59 - 30 54,600,000
326 Bơm Pentax 6L 8/ 28 15.0 380 76 3.6 - 10.8 381 - 84 70,200,000
327 Pentax 6L 9/ 27 15.0 380 76 4.8 - 13.2 367 - 95 69,400,000
328 Bơm Pentax 6L 12/ 22 15.0 380 76 4.8 - 15.6 341 - 143 69,500,000
329 Pentax 6L 14/ 20 15.0 380 76 6 - 18 260 - 127 66,100,000
330 Bơm Pentax 6L 17/ 13 15.0 380 76 9 - 27 202 - 60 62,100,000
331 Pentax 6L 23/ 13 15.0 380 90 12 - 36 152 - 37 62,300,000
332 Bơm Pentax 6L 35/ 8 15.0 380 90 18 - 48 106 - 35 60,390,000
333 Pentax 6L 36 /12 15.0 380 90 18 - 42 119 - 69 66,500,000
334 Bơm Pentax 6L 43/09 15.0 380 90 24 - 54 88 - 45 62,000,000
335 Pentax 6L 9/ 36 20.0 380 76 4.8 - 13.2 490 - 126 93,770,000
336 Bơm Pentax 6L 12/ 30 20.0 380 76 4.8 - 15.6 465 - 195 89,140,000
337 Pentax 6L 14/ 30 20.0 380 76 6 - 18 390 - 190 89,140,000
338 Bơm Pentax 6L 17/ 18 20.0 380 76 9 - 27 280 - 83 80,980,000
339 Pentax 6L 23/ 18 20.0 380 90 12 - 36 211 - 51 81,400,000
340 Bơm Pentax 6L 35/10 20.0 380 90 18 - 48 133 - 43 77,100,000
341 Pentax 6L 36 /16 20.0 380 90 18 - 42 158 - 92 87,260,000
342 Bơm Pentax 6L 43/12 20.0 380 90 24 - 54 117 - 60 80,650,000
343 Pentax 6L 14/ 35 25.0 380 76 6 - 18 455 - 222 103,900,000
344 Bơm Pentax 6L 17/ 22 25.0 380 76 9 - 27 343 - 101 94,300,000
345 Pentax 6L 23/ 22 25.0 380 90 12 - 36 257 - 63 94,760,000
346 Bơm Pentax 6L 35/ 13 25.0 380 90 18 - 48 173 - 56 90,700,000
347 Pentax 6L 36 /20 25.0 380 90 18 - 42 198 - 115 103,340,000
348 Bơm Pentax 6L 43/15 25.0 380 90 24 - 54 146 - 75 94,760,000
349 Pentax 6L 14/ 40 30.0 380 76 6 - 18 520 - 253 113,250,000
350 Bơm Pentax 6L 17/ 26 30.0 380 76 9 - 27 405 - 120 104,690,000
351 Pentax 6L 23/ 26 30.0 380 90 12 - 36 304 - 74 105,090,000
352 Bơm Pentax 6L 35/ 16 30.0 380 90 18 - 48 213 - 69 102,050,000
353 Pentax 6L 36 /23 30.0 380 90 18 - 42 228 - 132 113,160,000
354 Bơm Pentax 6L 43/18 30.0 380 90 24 - 54 176 - 90 105,500,000
GHI CHÚ:               
  * Xuất xứ: ITALY. Cung cấp hồ sơ nhập khẩu hợp lệ.       
  * Hàng bảo hành 12 tháng.              
  * Giá trên chưa bao gồm VAT 10%. (bắt buộc lấy VAT)      

 

CÔNG TY TNHH THUẬN HIỆP THÀNH

Nhà phân phối máy bơm nước chính hãng giá rẻ, cung cấp máy bơm cho các đại lý trong toàn quốc

Địa chỉ: 21/20/77-79 Lê Công Phép, P.An Lạc. Q.Bình Tân, TP HCM

Điện thoại: 0938 999 450 - (028)6266 0373

Email: bomhangphu@gmail.com

 

Xem thêm >>> Máy bơm Pentax 

NHẬN XÉT TỪ KHÁCH HÀNG

 1. Cẩm

  Cần báo giá máy bơm hỏa tiễn Pentax công suất 2Hp sử dụng để bơm cho giếng khoan sâu 30m, chiều cao bồn 15m.
  Xin vui lòng tư vấn

  • Hằng Phú

   Chào A/C Cẩm, vâng chúng tôi đã nhận được yêu cầu của mình. Bộ phận tư vấn báo giá của chúng tôi sẽ liên hệ lại để tư vấn báo giá cho mình nhé!

 2. Lâm

  Máy 6L8/14 có sẵn không anh nhỉ?

  • Hằng Phú

   Hầu hết hàng có sẵn nhé bạn.
   Vui lòng gọi hoặc để lại số ĐT để biết cụ thể nhé. Ms. Anh Đào: 0938 999 450.
   Thanks

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *