Báo giá máy bơm hỏa tiễn thả chìm giếng khoan Pentax mới nhất 2024

Bảng báo giá máy bơm hỏa tiễn thả chìm giếng khoan Pentax 

 

Chúng tôi cung cấp máy bơm hỏa tiễn cho các nhu cầu như: Hộ gia đình, phòng trọ, tòa nhà cao tầng, nhà văn phòng, trạm khai thác và xử lý nước ngầm, các công trình xây dựng với chính sách chiết khấu hấp dẫn.

 

Báo giá máy bơm hỏa tiễn Pentax mới nhất 2024

BẢNG GIÁ BƠM  HỎA TIỄN PENTAX (NHẬP KHẨU ITALIA)
(Áp dụng từ 12-02-2020 - Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT 10%)
                 
STT MODEL CÔNG SUẤT
HP
ĐIỆN ÁP ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ LƯU LƯỢNG
Q (m3/h)
CỘT ÁP
H (m)
 ĐƠN GIÁ
CHƯA VAT 
HÌNH MINH HỌA
Bơm chìm giếng Khoan 4 INCH: Guồng bơm PENTAX + ĐỘNG CƠ PENTAX (HOẶC COVERCO) 220/380V - 50HZ
(kiểm tra tồn kho chi tiết motor trước khi báo khách hàng)
252 Hỏa tiễn Pentax 4S 10-07 1 220 60 1.2 - 9.6 46 - 12 10.420.000  
253 Bơm hỏa tiễn Pentax 4ST 24-26 7.5 380 60 3.6 - 24 138 - 13 42.990.000
254 Hỏa tiễn Pentax 4ST 24-34 10 380 60 3.6 - 24 180 - 15 47.400.000
Bơm chìm giếng khoan 4 INCH: Guồng bơm PENTAX + Động cơ PENTAX (HOẶC COVERCO ) 220/380V - 50HZ
SERIE 4L là cánh nhựa mặt chà chịu cát  (kiểm tra tồn kho chi tiết motor trước khi báo khách hàng)
255 Hỏa tiễn Pentax 4L 7/ 06 1 220 60 2,4-9,6 36 - 15 12.300.000  
256 Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 2/ 35 1.5 220 42 0.3-2.1 207 - 114 22,880,000
257 Hỏa tiễn Pentax 4L 3 / 21 1.5 220 42 1.2-3.6 124 - 36 16,930,000
258 Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 4/ 16 1.5 220 42 1.2-5.4 96 - 30 14,320,000
259 Hỏa tiễn Pentax 4L 5/ 13 1.5 220 42 2.4-6 85 - 39 13,340,000
260 Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 7/ 9 1.5 220 60 2.4-9.6 54 - 23 13,100,000
261 Hỏa tiễn Pentax 4L 9/ 7 1.5 220 60 4.8 - 12 44 - 18 12,610,000
262 Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 10 / 5 1.5 220 60 4 - 15 28 - 10 12,730,000
263 Hỏa tiễn Pentax 4L 12 / 4 1.5 220 60 9 - 18 21 - 10 12,080,000
264 Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 16/ 4 1.5 220 60 19-24 20 - 7 14,470,000
265 Hỏa tiễn Pentax 4L 2/ 45 2.0 220 42 0.3 - 2.1 266 - 146 30,090,000
266 Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 3 / 29 2.0 220 42 1.2  - 3.6 171 - 49 19,200,000
267 Hỏa tiễn Pentax 4L 4/ 22 2.0 220 42 1.2 - 5.4 132 - 41 16,580,000
268 Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 5/ 16 2.0 220 42 2.4 - 6 104 - 48 15,000,000
269 Hỏa tiễn Pentax 4L 7/ 13 2.0 220 60 2.4 - 9.6 78 - 33 15,330,000
270 Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 9/ 9 2.0 220 60 4.8 - 12 56 - 23 13,850,000
271 Hỏa tiễn Pentax 4L 10 / 7 2.0 220 60 4 - 15 39 - 14 14,210,000
272 Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 12 / 6 2.0 220 60 9 - 18 32 - 15 13,620,000
273 Hỏa tiễn Pentax 4L 16/ 6 2.0 220 60 19 - 24 30 - 11 16,480,000
274 Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 2/ 68 3.0 220 42 0.3 - 2.1 402 - 221 49,500,000
275 Hỏa tiễn Pentax 4L 3 / 42 3.0 220 42 1.2 - 3.6 248 - 71 31,000,000
276 Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 4/ 33 3.0 220 42 1.2 - 5.4 198 - 62 24,990,000
277 Hỏa tiễn Pentax 4L 5/ 23 3.0 220 42 2.4 - 6 150 - 69 20,400,000
278 Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 7/ 17 3.0 220 60 2.4 - 9.6 102 - 43 19,190,000
279 Hỏa tiễn Pentax 4L 9/ 13 3.0 220 60 4.8 - 12 81 - 33 18,200,000
280 Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 10 / 10 3.0 220 60 4 - 15 56 - 20 18,240,000
281 Hỏa tiễn Pentax 4L 12 / 9 3.0 220 60 9 - 18 47 - 23 18,130,000
282 Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 16/ 9 3.0 220 60 19 - 24 45 - 17 22,000,000
283 Hỏa tiễn Pentax 4L 3 / 56 4.0 380 42 1.2 - 3.6 330 - 95 37,600,000
284 Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 4/ 44 4.0 380 42 1.2 - 5.4 264 - 83 30,900,000
285 Hỏa tiễn Pentax 4L 5/ 31 4.0 380 42 2.4 - 6 202 - 93 23,650,000
286 Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 7/ 23 4.0 380 60 2.4 - 9.6 138 - 58 22,800,000
287 Hỏa tiễn Pentax 4L 9/ 17 4.0 380 60 4.8-12 106 - 43 21,000,000
288 Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 10 / 15 4.0 380 60 4 - 15 84 - 30 22,000,000
289 Hỏa tiễn Pentax 4L 12 / 12 4.0 380 60 9 - 18 63 - 30 20,600,000
290 Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 16/ 13 4.0 380 60 19 - 24 65 - 24 23,710,000
291 Hỏa tiễn Pentax 4L 3/ 70 5.5 380 42 1.2 - 3.6 413 - 119 44,900,000
292 Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 4/ 58 5.5 380 42 1.2 - 5.4 348 - 109 44,500,000
293 Hỏa tiễn Pentax 4L 5/ 42 5.5 380 42 2.4 - 6 273 - 126 33,600,000
294 Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 7/ 31 5.5 380 60 2.4 - 9.6 186 - 78 29,800,000
295 Hỏa tiễn Pentax 4L 9/ 23 5.5 380 60 4.8 - 12 144 - 58 25,410,000
296 Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 10 / 20 5.5 380 60 43936,0 112 - 40 26,900,000
297 Hỏa tiễn Pentax 4L 16/ 17 5.5 380 60 19 - 24 85 - 31 30,390,000
298 Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 5/ 52 7.5 380 42 2.4 - 6 338 - 156 57,440,000
299 Hỏa tiễn Pentax 4L 7/ 42 7.5 380 60 2.4 - 9.6 252 - 105 51,790,000
300 Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 9/ 31 7.5 380 60 4.8 - 12 194 - 78 44,200,000
301 Hỏa tiễn Pentax 4L 10 / 26 7.5 380 60 4 - 15 146 - 52 44,900,000
302 Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 12 / 22 7.5 380 60 9 - 18 116 - 55 43,800,000
303 Hỏa tiễn Pentax 4L 16/ 23 7.5 380 60 19-24 115 - 43 52,240,000
304 Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 5/ 68 10.0 380 42 2.4 - 6 442 - 204 55,270,000
305 Hỏa tiễn Pentax 4L 7/ 56 10.0 380 60 2.4 - 9.6 336 - 140 55,900,000
306 Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 9/ 42 10.0 380 60 4.8 - 12 263 - 105 47,400,000
307 Hỏa tiễn Pentax 4L 10 / 35 10.0 380 60 4 - 15 196 - 70 46,220,000
308 Bơm hỏa tiễn Pentax 4L 16/ 32 10.0 380 60 19 - 24 160 - 59 56,000,000
Bơm giếng khoan 6 INCH: GUỒNG BƠM PENTAX + ĐỘNG CƠ  COVERCO  380V - 50HZ
SERIE 6L  là cánh nhựa mặt chà chịu cát (kiểm tra tồn kho chi tiết motor trước khi báo khách hàng)
309 Pentax 6L 8/ 14 7.5 380 76 3.6 - 10.8 190 - 42 53,500,000  
310 Bơm Pentax 6L 9/ 13 7.5 380 76 4.8 - 13.2 177 - 49 52,400,000
311 Pentax 6L 14/ 11 7.5 380 76 6 - 18 143 - 70 50,300,000
312 Bơm Pentax 6L 17/ 6 7.5 380 76 9 - 27 93 - 28 47,500,000
313 Pentax 6L 23/ 7 7.5 380 90 12 - 36 82 - 20 47,900,000
314 Bơm Pentax 6L 35/ 4 7.5 380 90 18 - 48 53 - 17 47,200,000
315 Pentax 6L 36 /06 7.5 380 90 18 - 42 59 - 35 49,200,000
316 Bơm Pentax 6L 43/04 7.5 380 90 24 - 54 39 - 20 47,100,000
317 Pentax 6L 8/ 19 10.0 380 76 3.6 - 10.8 258 - 57 60,500,000
318 Bơm Pentax 6L 9/ 18 10.0 380 76 4.8 - 13.2 245 - 63 60,900,000
319 Pentax 6L 12/ 15 10.0 380 76 4.8 - 15.6 233 - 98 58,000,000
320 Bơm Pentax 6L 14/ 14 10.0 380 76 6 - 18 182 - 89 57,200,000
321 Pentax 6L 17/ 9 10.0 380 76 9 - 27 140 - 41 55,000,000
322 Bơm Pentax 6L 23/ 9 10.0 380 90 12 - 36 105 - 26 55,900,000
323 Pentax 6L 35/ 5 10.0 380 90 18 - 48 67 - 22 53,800,000
324 Bơm Pentax 6L 36 /08 10.0 380 90 18 - 42 79 - 46 56,900,000
325 Pentax 6L 43/06 10.0 380 90 24 - 54 59 - 30 54,600,000
326 Bơm Pentax 6L 8/ 28 15.0 380 76 3.6 - 10.8 381 - 84 70,200,000
327 Pentax 6L 9/ 27 15.0 380 76 4.8 - 13.2 367 - 95 69,400,000
328 Bơm Pentax 6L 12/ 22 15.0 380 76 4.8 - 15.6 341 - 143 69,500,000
329 Pentax 6L 14/ 20 15.0 380 76 6 - 18 260 - 127 66,100,000
330 Bơm Pentax 6L 17/ 13 15.0 380 76 9 - 27 202 - 60 62,100,000
331 Pentax 6L 23/ 13 15.0 380 90 12 - 36 152 - 37 62,300,000
332 Bơm Pentax 6L 35/ 8 15.0 380 90 18 - 48 106 - 35 60,390,000
333 Pentax 6L 36 /12 15.0 380 90 18 - 42 119 - 69 66,500,000
334 Bơm Pentax 6L 43/09 15.0 380 90 24 - 54 88 - 45 62,000,000
335 Pentax 6L 9/ 36 20.0 380 76 4.8 - 13.2 490 - 126 93,770,000
336 Bơm Pentax 6L 12/ 30 20.0 380 76 4.8 - 15.6 465 - 195 89,140,000
337 Pentax 6L 14/ 30 20.0 380 76 6 - 18 390 - 190 89,140,000
338 Bơm Pentax 6L 17/ 18 20.0 380 76 9 - 27 280 - 83 80,980,000
339 Pentax 6L 23/ 18 20.0 380 90 12 - 36 211 - 51 81,400,000
340 Bơm Pentax 6L 35/10 20.0 380 90 18 - 48 133 - 43 77,100,000
341 Pentax 6L 36 /16 20.0 380 90 18 - 42 158 - 92 87,260,000
342 Bơm Pentax 6L 43/12 20.0 380 90 24 - 54 117 - 60 80,650,000
343 Pentax 6L 14/ 35 25.0 380 76 6 - 18 455 - 222 103,900,000
344 Bơm Pentax 6L 17/ 22 25.0 380 76 9 - 27 343 - 101 94,300,000
345 Pentax 6L 23/ 22 25.0 380 90 12 - 36 257 - 63 94,760,000
346 Bơm Pentax 6L 35/ 13 25.0 380 90 18 - 48 173 - 56 90,700,000
347 Pentax 6L 36 /20 25.0 380 90 18 - 42 198 - 115 103,340,000
348 Bơm Pentax 6L 43/15 25.0 380 90 24 - 54 146 - 75 94,760,000
349 Pentax 6L 14/ 40 30.0 380 76 6 - 18 520 - 253 113,250,000
350 Bơm Pentax 6L 17/ 26 30.0 380 76 9 - 27 405 - 120 104,690,000
351 Pentax 6L 23/ 26 30.0 380 90 12 - 36 304 - 74 105,090,000
352 Bơm Pentax 6L 35/ 16 30.0 380 90 18 - 48 213 - 69 102,050,000
353 Pentax 6L 36 /23 30.0 380 90 18 - 42 228 - 132 113,160,000
354 Bơm Pentax 6L 43/18 30.0 380 90 24 - 54 176 - 90 105,500,000
GHI CHÚ:               
  * Xuất xứ: ITALY. Cung cấp hồ sơ nhập khẩu hợp lệ.       
  * Hàng bảo hành 12 tháng.              
  * Giá trên chưa bao gồm VAT 10%. (bắt buộc lấy VAT)      

 

Những ưu điểm của Máy bơm hỏa tiễn Pentax

 

Máy bơm thả chìm giếng khoan - Máy bơm hỏa tiễn Pentax là một thiết bị bơm nước có độ tin cậy cao, được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng liên quan đến bơm nước. Dưới đây là một số ưu điểm của Máy bơm thả chìm giếng khoan - Máy bơm hỏa tiễn Pentax:

 

- Hiệu suất cao: Máy bơm thả chìm giếng khoan - Máy bơm hỏa tiễn Pentax có hiệu suất cao, giúp tiết kiệm năng lượng và giảm chi phí hoạt động.

 

- Độ bền cao: Với thiết kế và chất liệu chắc chắn, Máy bơm thả chìm giếng khoan - Máy bơm hỏa tiễn Pentax có độ bền cao, đảm bảo hoạt động liên tục trong nhiều năm.

 

- Công suất lớn: Máy bơm thả chìm giếng khoan - Máy bơm hỏa tiễn Pentax có khả năng bơm nước với lưu lượng và áp suất lớn, phù hợp cho nhiều ứng dụng khác nhau.

 

- Khả năng tự hút: Máy bơm thả chìm giếng khoan - Máy bơm hỏa tiễn Pentax có khả năng tự hút nước, giúp đơn giản hóa quá trình lắp đặt và sử dụng.

 

- Thiết kế nhỏ gọn: Máy bơm thả chìm giếng khoan - Máy bơm hỏa tiễn Pentax có thiết kế nhỏ gọn, tiện lợi cho việc di chuyển và lắp đặt trong các không gian hạn chế.

 

- Dễ sử dụng và bảo trì: Máy bơm thả chìm giếng khoan - Máy bơm hỏa tiễn Pentax có cấu trúc đơn giản, dễ sử dụng và bảo trì, giúp tối đa hóa thời gian và công sức.

 

- Tiết kiệm chi phí: Với ưu điểm về hiệu suất cao và độ bền, Máy bơm thả chìm giếng khoan - Máy bơm hỏa tiễn Pentax giúp tiết kiệm chi phí bảo trì và sửa chữa trong quá trình sử dụng.

 

Ứng dụng của Máy bơm thả chìm giếng khoan - Máy bơm hỏa tiễn Pentax

Máy bơm thả chìm giếng khoan - Máy bơm hỏa tiễn Pentax có rất nhiều ứng dụng khác nhau trong việc bơm và cung cấp nước, trong đó có các ứng dụng chính sau:

 

- Bơm nước từ giếng khoan: Máy bơm thả chìm giếng khoan - Máy bơm hỏa tiễn Pentax được sử dụng để bơm nước từ giếng khoan cho các công trình xây dựng, gia đình, nông nghiệp và công nghiệp.

 

- Cung cấp nước cho hệ thống xử lý nước thải: Máy bơm thả chìm giếng khoan - Máy bơm hỏa tiễn Pentax được sử dụng để cung cấp nước cho hệ thống xử lý nước thải để đảm bảo hoạt động liên tục và hiệu quả.

 

- Hệ thống tưới tiêu: Máy bơm thả chìm giếng khoan - Máy bơm hỏa tiễn Pentax được sử dụng để cung cấp nước cho hệ thống tưới tiêu trong nông nghiệp, vườn cây hoặc công viên.

 

- Hệ thống chữa cháy: Máy bơm thả chìm giếng khoan - Máy bơm hỏa tiễn Pentax được sử dụng trong hệ thống chữa cháy để cung cấp nước với áp suất cao cho các thiết bị chữa cháy.

 

- Hệ thống bơm nước cho bể bơi: Máy bơm thả chìm giếng khoan - Máy bơm hỏa tiễn Pentax được sử dụng để bơm nước cho hệ thống bể bơi trong các khu resort hoặc gia đình.

 

- Hệ thống bơm nước cho máy móc, thiết bị công nghiệp: Máy bơm thả chìm giếng khoan - Máy bơm hỏa tiễn Pentax được sử dụng để cung cấp nước cho các máy móc, thiết bị công nghiệp như máy phun sơn, máy cắt kim loại,...

 

CÔNG TY TNHH THUẬN HIỆP THÀNH

Nhà phân phối máy bơm nước chính hãng giá rẻ, cung cấp máy bơm cho các đại lý trong toàn quốc

Địa chỉ: 21/20/77-79 Lê Công Phép, P.An Lạc. Q.Bình Tân, TP HCM

Điện thoại: 0938 999 450 - (028)6266 0373

Email: bomhangphu@gmail.com

 

Xem thêm >>> máy bơm hỏa tiễn | Máy bơm chìm Pentax

NHẬN XÉT TỪ KHÁCH HÀNG

 1. Anh

  Bơm hỏa tiễn giếng khoan sử dụng điện 1 pha hay 3 pha? Sử dụng cho giếng khoan sâu 40m có được không?
  Vui lòng tư vấn

  • Hằng Phú

   Vâng, máy bơm hỏa tiễn có loại sử dụng điện 1 pha, loại 3 pha. Với cùng công suất loại 3 pha sẽ có kích thước nhỏ hơn. Bơm hỏa tiễn có thể dùng cho giếng khoan sâu hơn 100m nhé

 2. Đức

  Giếng khoan nhà tôi sâu 30m, đang dùng máy bơm 2 đầu đặt trên mặt đất. Vào mùa mưa thì bơm bình thường, ngược lại mùa năng thì rất hay hụt nước, bơm lên yếu. Vậy nếu tôi thay bằng bơm hỏa tiễn thì bơm nước sẽ ổn không? Vui lòng tư vấn.

  • Hằng Phú

   Chào anh Đức,
   Vâng như mô tả của anh rất nhiều khả năng giếng khoan của anh bị hụt nước của mạch nước ngầm. Vâng máy bơm hỏa tiễn có thể giải quyết dc, tuy nhiên để dùng bơm hỏa tiễn thì đường kính ống của mình phải có kích thước lớn hơn 114mm

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *