DANH MỤC SẢN PHẨM

Ms. Phương

0909 576 506

Ms. Anh Đào

0938 999 450

Bơm Thanh Lý

bom giam gia
Bơm chìm hố móng VERATTI KTZ21.5 1.5KW Bơm chìm hố móng VERATTI KTZ21.5 1.5KW

Giá liên hệ

Còn hàng

Bơm chìm hố móng VERATTI KTZ22.2 2.2KW Bơm chìm hố móng VERATTI KTZ22.2 2.2KW

Giá liên hệ

Còn hàng

Bơm chìm hố móng VERATTI KTZ32.2 2.2KW Bơm chìm hố móng VERATTI KTZ32.2 2.2KW

Giá liên hệ

Còn hàng

Bơm chìm hố móng VERATTI KTZ23.7 3.7KW Bơm chìm hố móng VERATTI KTZ23.7 3.7KW

Giá liên hệ

Còn hàng

Bơm chìm hố móng VERATTI KTZ35.5 5.5KW Bơm chìm hố móng VERATTI KTZ35.5 5.5KW

Giá liên hệ

Còn hàng