DANH MỤC SẢN PHẨM

Ms. Phương

0909 576 506

Ms. Đào

0938 999 450

Bơm Thanh Lý

bom giam gia
BÌNH TÍCH ÁP VAREM 20 L 10 BAR BÌNH TÍCH ÁP VAREM 20 L 10 BAR

1.350.000

Còn hàng

BÌNH GIẢN NỞ VAREM 25 L 8 BAR BÌNH GIẢN NỞ VAREM 25 L 8 BAR

1.450.000

Còn hàng

BÌNH TÍCH ÁP VAREM 24 L 8 BAR BÌNH TÍCH ÁP VAREM 24 L 8 BAR

1.450.000

Còn hàng

BÌNH TÍCH ÁP VAREM 60 L 10 BAR BÌNH TÍCH ÁP VAREM 60 L 10 BAR

3.650.000

Còn hàng

BÌNH TÍCH ÁP VAREM 100 L 10 BAR BÌNH TÍCH ÁP VAREM 100 L 10 BAR

5.930.000

Còn hàng

BÌNH TÍCH ÁP VAREM 50 L 16 BAR BÌNH TÍCH ÁP VAREM 50 L 16 BAR

6.820.000

Còn hàng

BÌNH TÍCH ÁP VAREM 200 L 10 BAR BÌNH TÍCH ÁP VAREM 200 L 10 BAR

10.720.000

Còn hàng

BÌNH TÍCH ÁP VAREM 100 L 16 BAR BÌNH TÍCH ÁP VAREM 100 L 16 BAR

12.650.000

Còn hàng

BÌNH TÍCH ÁP VAREM 300 L 10 BAR BÌNH TÍCH ÁP VAREM 300 L 10 BAR

13.000.000

Còn hàng

BÌNH TÍCH ÁP VAREM 200 L 16 BAR BÌNH TÍCH ÁP VAREM 200 L 16 BAR

17.720.000

Còn hàng

BÌNH TÍCH ÁP VAREM 300 L 16 BAR BÌNH TÍCH ÁP VAREM 300 L 16 BAR

21.750.000

Còn hàng

BÌNH TÍCH ÁP VAREM 500 L 10 BAR BÌNH TÍCH ÁP VAREM 500 L 10 BAR

21.800.000

Còn hàng

BÌNH TÍCH ÁP VAREM 500 L 16 BAR BÌNH TÍCH ÁP VAREM 500 L 16 BAR

35.290.000

Còn hàng

BÌNH TÍCH ÁP VAREM 750 L 10 BAR BÌNH TÍCH ÁP VAREM 750 L 10 BAR

42.640.000

Còn hàng

BÌNH TÍCH ÁP VAREM 750 L 16 BAR BÌNH TÍCH ÁP VAREM 750 L 16 BAR

60.200.000

Còn hàng

BÌNH TÍCH ÁP VAREM 1000 L 10 BAR BÌNH TÍCH ÁP VAREM 1000 L 10 BAR

70.510.000

Còn hàng

BÌNH TÍCH ÁP VAREM 1000 L 16 BAR BÌNH TÍCH ÁP VAREM 1000 L 16 BAR

83.750.000

Còn hàng

BÌNH TÍCH ÁP VAREM 1500 L 10 BAR BÌNH TÍCH ÁP VAREM 1500 L 10 BAR

116.180.000

Còn hàng

BÌNH TÍCH ÁP VAREM 2000 L 10 BAR BÌNH TÍCH ÁP VAREM 2000 L 10 BAR

152.030.000

Còn hàng

BÌNH GIẢN NỞ VAREM 150 L 10 BAR BÌNH GIẢN NỞ VAREM 150 L 10 BAR

Giá liên hệ

Còn hàng

bình tích áp varem


 Sau khi được trao chứng chỉ ISO 9001, Varem cấu trúc tất cả các quy trình nội bộ để đáp ứng hoặc vượt quá yêu cầu chất lượng ISO cung cấp một sản phẩm chất lượng cao, bảo vệ môi trường sử dụng công nghệ sản xuất tiên tiến.

- Được thiết kế để bù đắp sự gia tăng áp lực do các đầu bơm và để tối ưu hóa việc bơm.

- Dựa trên nguyên tắc nén áp suất, dùng để tích trữ năng lượng thủy lực và dùng để cung cấp năng lượng cho hệ thủy lực khi cần thiết.

Bình tích áp Varem là cơ cấu dùng trong các hệ truyền dẫn thủy lực để điều hòa năng lượng thông