DANH MỤC SẢN PHẨM

Ms. Phương

0909 576 506

Ms. Đào

0938 999 450

Bơm Thanh Lý

bom giam gia

Giá máy bơm rời trục Pentax nằm ngang mới

Bảng báo giá máy bơm rời trục Pentax 


BẢNG GIÁ BƠM ĐIỆN RỜI TRỤC PENTAX
(Áp dụng từ 04/04/2018  - Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT 10%)
      
STTMODELĐK HÚT XẢCÔNG SUẤTĐƠN GIÁ
MOTIVE
ĐƠN GIÁ SHAKTI
BƠM ĐIỆN RỜI TRỤC:  ĐẦU BƠM PENTAX (ITALY)  2 POLE/50HZ
1Máy bơm trục rời Pentax CA50-250CDN65-DN5020HP        
2Giá máy bơm điện trục rời Pentax CA50-250BDN65-DN5025HP       
3Máy bơm trục rời Pentax CA50-250ADN65-DN5030HP  
4Giá máy bơm điện trục rời Pentax CA65-250BDN80-DN6540HP      
5Máy bơm trục rời Pentax CA65-250ADN80-DN6550HP
 
6Giá máy bơm điện trục rời Pentax CA80-250BDN100-DN8060HP
 
7Máy bơm trục rời Pentax CA80-250ADN100-DN8075HP
 
8Giá máy bơm điện trục rời Pentax CA100-200BDN125-DN10060HP
 
9Máy bơm trục rời Pentax CA100-200ADN125-DN10075HP
 
10Giá máy bơm điện trục rời Pentax CA100-250BDN125-DN100100HP
 
11Máy bơm trục ngang Pentax CA100-250ADN125-DN100125HP  
12Giá máy bơm điện trục rời Pentax CA50-315BDN80-DN5040HP        
13Giá máy bơm điện trục rời Pentax CA50-315BDN80-DN5050HP       
14Máy bơm trục ngang Pentax CA50-315BDN80-DN5060HP       
15Giá máy bơm điện trục rời Pentax CA50-315BDN80-DN5075HP     
16Máy bơm trục ngang Pentax CA50-315BDN80-DN50100HP     
17Giá máy bơm điện trục rời Pentax CA50-315ADN80-DN5040HP        
18Máy bơm trục ngang Pentax CA50-315ADN80-DN5050HP       
19Giá máy bơm điện trục rời Pentax CA50-315ADN80-DN5060HP  
20Máy bơm trục ngang Pentax CA50-315ADN80-DN5075HP     
21Giá máy bơm điện trục rời Pentax CA50-315ADN80-DN50100HP     
22Máy bơm trục ngang Pentax CA50-315ADN80-DN50125HP     
23Giá máy bơm điện trục rời Pentax CA65-315BDN80-DN6560HP  
24Máy bơm trục ngang Pentax CA65-315BDN80-DN6575HP     
25Giá máy bơm điện trục rời Pentax CA65-315BDN80-DN65100HP     
26Máy bơm trục ngang Pentax CA65-315BDN80-DN65125HP     
27Giá máy bơm điện trục rời Pentax CA65-315ADN80-DN6575HP     
28Máy bơm trục ngang Pentax CA65-315ADN80-DN65100HP     
29Giá máy bơm điện trục rời Pentax CA65-315ADN80-DN65125HP     
30Máy bơm trục ngang Pentax CA65-315ADN80-DN65150HP     
31Giá máy bơm điện trục rời Pentax CA80-315BDN100-DN8075HP     
32Máy bơm trục ngang Pentax CA80-315BDN100-DN80100HP  
33Giá máy bơm điện trục rời Pentax CA80-315BDN100-DN80125HP     
34Máy bơm trục ngang Pentax CA80-315ADN100-DN80100HP     
35Giá máy bơm điện trục rời Pentax CA80-315ADN100-DN80125HP    
36Máy bơm trục ngang Pentax CA80-315ADN100-DN80150HP    
37Giá máy bơm điện trục rời Pentax CA80-315ADN100-DN80180HP     
BƠM ĐIỆN RỜI TRỤC: ĐẦU BƠM PENTAX (ITALY) 4 POLE/50HZ
38Máy bơm trục rời Pentax CA50-315BDN80-DN505.5HP
 
39Máy bơm công suất lớn Pentax CA50-315BDN80-DN507.5HP        
40Máy bơm trục rời Pentax CA50-315BDN80-DN5010HP  
41Máy bơm công suất lớn Pentax CA50-315ADN80-DN507.5HP      
42Máy bơm trục rời Pentax CA50-315ADN80-DN5010HP
 
43Máy bơm công suất lớn Pentax CA50-315ADN80-DN5015HP
 
44Máy bơm trục rời Pentax CA65-315BDN80-DN657.5HP
 
45Máy bơm công suất lớn Pentax CA65-315BDN80-DN6510HP
 
46Máy bơm trục rời Pentax CA65-315BDN80-DN6515HP        
47Máy bơm công suất lớn Pentax CA65-315ADN80-DN6510HP      
48Máy bơm trục rời Pentax CA65-315ADN80-DN6515HP       
49Máy bơm công suất lớn Pentax CA65-315ADN80-DN6520HP        
50Máy bơm trục rời Pentax CA80-315BDN100-DN807.5HP      
51Máy bơm công suất lớn Pentax CA80-315BDN100-DN8010HP        
52Máy bơm trục rời Pentax CA80-315BDN100-DN8015HP       
53Máy bơm công suất lớn Pentax CA80-315ADN100-DN8010HP       
54Máy bơm trục rời Pentax CA80-315ADN100-DN8015HP        
55Máy bơm công suất lớn Pentax CA80-315ADN100-DN8020HP       
56Máy bơm trục rời Pentax CA100-315BDN125-DN10015HP        
57Máy bơm công suất lớn Pentax CA100-315BDN125-DN10020HP        
58Máy bơm trục rời Pentax CA100-315ADN125-DN10015HP      
59Máy bơm công suất lớn Pentax CA100-315ADN125-DN10020HP      
60Máy bơm trục rời Pentax CA100-315ADN125-DN10025HP    
61Máy bơm công suất lớn Pentax CA100-400CDN125-DN10020HP     
62Máy bơm trục rời Pentax CA100-400CDN125-DN10025HP    
63Máy bơm công suất lớn Pentax CA100-400CDN125-DN10030HP     
64Máy bơm trục rời Pentax CA100-400BDN125-DN10025HP    
65Máy bơm công suất lớn Pentax CA100-400BDN125-DN10030HP     
66Máy bơm trục rời Pentax CA100-400BDN125-DN10040HP
   
67Máy bơm công suất lớn Pentax CA100-400ADN125-DN10030HP    
68Máy bơm trạm bơm Pentax CA100-400ADN125-DN10040HP
 
69Máy bơm công suất lớn Pentax CA100-400ADN125-DN10050HP
 
70Máy bơm trạm bơm Pentax CA150-400BDN200-DN15060HP
 
71Máy bơm công suất lớn Pentax CA150-400BDN200-DN15075HP
 
72Máy bơm trạm bơm Pentax CA150-400BDN200-DN150100HP
 
73Máy bơm công suất lớn Pentax CA150-400ADN200-DN15075HP
 
74Máy bơm Pentax CA150-400ADN200-DN150100HP
 
75Máy bơm công suất lớn Pentax CA150-400ADN200-DN150125HP
 
      
      

CÔNG TY TNHH THUẬN HIỆP THÀNH

Nhà phân phối máy bơm nước chính hãng giá rẻ, cung cấp máy bơm cho các đại lý trong toàn quốc

 

Địa chỉ: 21/20/77-79 Lê Công Phép, P.An Lạc. Q.Bình Tân, TP HCM

 

Điện thoại: 0938 999 450  - (028) 6266 0373

 

Email: bomhangphu@gmail.com